المـان های تابولاتصــاویر

اندازه تصویر بند انگشتیتصویر استاندارد

اندازه مربع کوچکمحو به خاکستری

اندازه مربع کوچکچرخش عکس

اندازه کاملبزرگنمایی

اندازه مربع بزرگبزرگنمایی و خاکستری

شکل خیلی گرد شدهاز رنگ خاکستری محو شود

اندازه بزرگ مستطیل / شکل نرم تنظیم شدهافکت پیمایشی

مستطیل بزرگ عمودی بزرگنمایی و محتوا

1 اسلاید قابل مشاهدهاسلایدر تصاویر

4 اسلاید قابل مشاهدهاسلایدر تصاویر

شکاف کوچکشبکه تصاویر ماسونی

شکاف بزرگشبکه تصاویر ماسونی

تماس با ما
سعادت آباد، میدان کاج، ساختمان صنعت
54845 84545 - 021
شنبه تا چهارشنبه - 8 تا 17
خبرنامه

    EnglishTurkey