تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس،نبش خیابان ۳۱ ، پلاک ۱۹، واحد ۱۱ ، شرکت آرتا تجارت ایتوک
۹۸۲۱۸۸۶۷۸۹۲۲+
۹۸۲۱۸۸۶۷۸۹۲۳-۲۵+
www.ARTACO.trade
INFO@ATACO.trade